OGIBiz Website

Main Description
2904765

espa

 

 

Menu
2904350
Vertical Image Area
2905214

Κόλλιας Παναγιώτης

Χειρουργός Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

_____

Λαζαράκη 25, Γλυφάδα

www.kolliasrhinoplasty.gr

Tηλ: 21 0968 1959

Vertical Image Area
2905210

Σύγχρονη λειτουργική ρινοπλαστική

_____

ORL ATHENS CLINIC

Με τον όρο Λειτουργική Ρινοπλαστική εννοούμε την επέμβαση με την οποία μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα της μύτης είτε αυτά αφορούν την λειτουργία της, σαν σπουδαίο όργανο που είναι, είτε αυτά αφορούν την αποκατάσταση των διαφόρων εξωτερικών δυσμορφιών της.

Τα λειτουργικά προβλήματα που μπορούμε να αποκαταστήσουμε αφορούν 1ον) Το Ρινικό Διάφραγμα  2ον) Τις κάτω ρινικές κόγχες και 3ον) Την Ρινική Βαλβίδα μια περιοχή της μύτης που πολλές φορές «δυσλειτουργεί» και προκαλεί μεγάλου βαθμού δυσκολία στην αναπνοή.

Οι εξωτερικές δυσμορφίες (ύβος, πεσμένη ή υπερπροβάλλουσα ή φαρδιά κορυφή, λοξή ή στραβή μύτη, πολύ μεγάλη μύτη κλπ) δημιουργούν το «άσχημο» πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει διότι η μύτη κατέχει την κεντρικότερη θέση στο πρόσωπο και συμβάλλει σημαντικά σ’ αυτό που ονομάζουμε «ομορφιά» (βλέπε πολύ περισσότερα στην αισθητική σημασία και αξία της μύτης στο www.kolliasrhinoplasty.gr Εκτός αυτού, οι δυσμορφίες αυτές συμβάλλουν πολλές φορές σημαντικά και στην «δυσλειτουργία» της μύτης.

Αρχίζοντας λοιπόν αυτήν την σπουδαία επέμβαση, θα πρέπει να έχουμε καταστρώσει το χειρουργικό μας πλάνο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκάστοτε συγκεκριμένη περίπτωση.

Χειρουργικά βήματα

1ον. Ευθιάζουμε πλήρως το ρινικό διάφραγμα με την  Πλαστική του Ρινικού Διαφράγματος.  Το Ρινικό Διάφραγμα είναι ένας οστεοχόνδρινος σχηματισμός που χωρίζει το εσωτερικό της μύτης στην δύο ρινικές θαλάμες. Αυτό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων -θα έλεγα σε όλους τους ασθενείς- δεν είναι ευθύ όπως θα έπρεπε αλλά στραβό. Αυτό το «στράβωμα» είναι η γνωστή μας Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή (Φωτ. 1 α,β,γ).

Φωτ. 1 α. Φαίνεται  το στραβό διάφραγμα που κλείνει τελείως τον αριστερό ρώθωνα πριν την επέμβαση και το άριστο τελικό αποτέλεσμα με ανοικτό τον ρώθωνα μετά την σωστή Διαφραγματοπλαστική.

Φωτ. 1 β. Εδώ μπορείτε να δείτε το εσωτερικό της μύτης (αριστερό ρώθωνα) της πιο πάνω ασθενούς με την έντονη σκολίωση πριν την επέμβαση (βέλος) και τον πλήρη ευθιασμό του ρινικού διαφράγματος μετεγχειρητικά.

Φωτ. 1.γ. Εδώ βλέπετε το πίσω τμήμα του ρινικού διαφράγματος της  ασθενούς  με την μεγάλη άκανθα (βέλος), που προκαλούσε και παροξυσμικούς πονοκεφάλους εκτός της δυσκολίας στην αναπνοή πριν την επέμβαση  και το τελικό αποτέλεσμα χωρίς την άκανθα και χωρίς πονοκεφάλους μετεγχειρητικά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, με την σύγχρονη πλαστική του ρινικού διαφράγματος μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα σε όλες τις περιοχές του χόνδρινες και οστέινες, πράγμα που δεν γίνεται με τις άλλες επεμβάσεις που εφαρμόζονται για την σκολίωση και κυρίως δεν γίνεται με την εφαρμογή των Laser.

Μπορείτε να δείτε πολύ περισσότερα στοιχεία για το ρινικό διάφραγμα στο www.kolliasrhinoplasty.gr

2ον. Αποκαθιστούμε στο φυσιολογικό τις υπερτροφικές κάτω ρινικές κόγχες (εικ.1) με την εφαρμογή Ραδιοσυχνοτήτων (υπερήχων) χωρίς κανένα κίνδυνο και ταλαιπωρία.

Εικ. 1. Εδώ στην εικόνα αυτή μπορείτε να δείτε τις τρεις ρινικές κόγχες που βρίσκονται στο εσωτερικό πλάγιο τοίχωμα της μύτης.  Εξ αυτών η κάτω ρινική κόγχη που αποτελείται από εξαιρετικά αγγειοβριθή στυτικό ιστό, πολλές φορές (αλλεργική ρινίτιδα, αλόγιστη χρήση αγγεισυσπαστικών φαρμάκων που βάζουμε για το «ξεμπούκωμα» κλπ) διογκώνεται και προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή.

Παλιότερα την υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών την αντιμετωπίζαμε με την Ηλεκτροκαυτηρίαση και την κογχοτομή. Σήμερα με την εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων αυτό γίνεται ανώδυνα και χωρίς κίνδυνο αιμορραγιών.

3ον. Αποκαθιστούμε την λειτουργία της ρινικής βαλβίδας και επιλύουμε το δυσκολότερο πρόβλημα που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή (Δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας).

Η αποκατάσταση της λειτουργία της ρινικής βαλβίδας απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και εξειδικευμένες τεχνικές ρινοπλαστικής. Θα έλεγα ότι είναι η δυσκολότερη από όλες τις ρινοπλαστικές που δεν γίνεται φυσικά για αισθητικούς λόγους. Εκδηλώνεται πολλές φορές με κλείσιμο των ρωθώνων (φωτ. 2) ή σύμπτωση των πλαγίων ρινικών τοιχωμάτων (φωτ.3).

Φωτ. 2. Βλέπετε το πλήρες κλείσμο των ρωθώνων κατά την βαθιά εισπνοή πριν την επέμβαση και την σαφή βελτίωση μετά την επιτυχημένη λειτουργική ρινοπλαστική.

Φωτ. 3α. Φαίνεται η εισολκή των πλαγίων ρινικών τοιχωμάτων κατά την βαθιά εισπνοή πριν την επέμβαση και το άριστο τελικό αποτέλεσμα με φυσιολογική αναπνοή από την μύτη μετεγχειρητικά.

Τους πιο πάνω ασθενείς σε όλες τις φωτογραφικές προβολές (πρόσθια, profile, λοξές κλπ) αλλά και σε Video που αποδεικνύουν την πλήρη αποκατάσταση, μπορείτε να τους δείτε μαζί με πολλούς άλλους στις «Φωτογραφίες – Video, Μύτη με δυσλειτουργία Ρινικής βαλβίδας στο www.kolliasrhinoplasty.gr

Η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας οφείλεται σε ιδιοπαθείς διαφορετικούς παθογενετικούς μηχανισμούς κάθε φορά, εξαρτώμενους  από την ανατομία του καθενός  (εικ 3,β) αλλά και σε μετατραυματικούς παράγοντες όπως επίσης και σε αποτυχημένες ρινοπλαστικές επεμβάσεις. Έτσι η αποκατάσταση κάθε φορά απαιτεί διαφορετική τεχνική προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Φωτ.3.β. Εδώ στην profile προβολή πριν την επέμβαση φαίνεται οτι η κακή ανατομική της μακριάς μύτης που πέφτει προς τα κάτω (οξεία ρινοχειλική γωνία) μαζί με τα ασθενικά πλάγια ρινικά τοιχώματα -λόγω πολύ λεπτών πτερυγιαίων χόνδρων-  ήταν η αιτία της δυσλειτουργίας της ρινικής βαλβίδας. Βλέπετε στην μετεγχειρητική φωτογραφία ότι η μύτη έχει ανυψωθεί, η ρινοχειλική γωνία έχει γίνει μεγαλύτερη από 90ο και ο ασθενής αναπνέει φυσιολογικά. Εκτός τούτου βλέπετε το πόσο βελτιώθηκε και η εμφάνισή του παρότι η επέμβαση δεν έγινε για αισθητικούς λόγους. Ο ασθενής είχε χειρουργηθεί δύο φορές στο παρελθόν από άλλους χειρουργούς  (ευθιασμός ρινικού διαφράγματος, κογχοτομή) χωρίς όμως να βελτιωθεί η αναπνοή του.

4ον. Επιτυγχάνουμε:

α) Την τέλεια φυσική και ευθειασμένη μύτη σε έντονες μετατραυματικές παραμορφώσεις και καθιζήσεις της.

Το αποτέλεσμα του σοβαρού τραυματισμού της μύτης θα είναι μια μεγάλη αισθητική δυσμορφία που θα έχει οπωσδήποτε και λειτουργικές συνέπειες (φωτ. 4α,β, 5α,β). Η μύτη θα «στραβώσει» και θα έχει απόκλιση από την μέση γραμμή, θα υποστεί καθίζηση στην ράχη (εφιππιοειδής μύτη), ή στην κορυφή, θα πάρει το σχήμα μπανάνας (bananadeformity) κλπ. Η αποκατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό.

Η δυσμορφία αυτή μπορεί να προληφθεί εάν γίνει ανάταξη του κατάγματος των ρινικών οστών και του ρινικού διαφράγματος άμεσα ή εντός των 8-10 το πολύ ημερών μετά τον τραυματισμό.

Φωτ. 4α. Φαίνεται το πόσο έχει «στραβώσει» η μύτη μετά από χτύπημα πριν πολλά χρόνια στην προεχειρητική φωτογραφία και ο τέλειος χειρουργικός ευθιασμός της μετά από απολύτως επιτυχημένη και δύσκολη λειτουργική ρινοπλαστική.

Φωτ. 4β.Το ρινικό διάφραγμα του πιο πάνω ασθενούς, είχε παρεκτοπισθεί και είχε αποφράξει πλήρως την αριστερή ρινική θαλάμη (βέλη) και ο ασθενής δεν μπορούσε να αναπνεύσει.  Βλέπετε την ανοικτή ρινική θαλάμη μετεγχειρητικά. Ο ασθενής αναπνέει φυσιολογικά.

Φωτ. 5α. Φαίνεται  η απόκλιση της ρινικής πυραμίδας από την μέση γραμμή και η καθίζηση της ράχης της μύτης, που προκλήθηκαν μετά από πτώση αντικειμένου στην μύτη πριν την επέμβαση και ο ευθιασμός της ρινικής πυραμίδας με την επιτυχημένη λειτουργική ρινοπλαστική. Παράλληλα έγινε και εκλέτυνση και ανύψωση της κορυφής και διόρθωση όλων των προβλημάτων που προϋπήρχαν του τραυματισμού.

Φωτ.5β. Εδώ φαίνεται το οριζοντιομένο – σπασμένο ρινικό διάφραγμα (βέλος) της πιο πάνω ασθενούς πριν την επέμβαση και ο απόλυτος ευθιασμός του μετά την επιτυχημένη επέμβαση. Ο αεραγωγός είναι ανοικτός και η ασθενής αναπνέει φυσιολογικά. 

Επιτυγχάνουμε:  

β). Την εκλεπτυσμένη, ευθειασμένη και αρμονική φυσική μύτη, που ταιριάζει πλήρως στο πρόσωπό μας. (φωτ. 6 α,β,) . Η φαρδιά κορυφή αποτελεί μια από τις συχνότερες δυσμορφίες της μύτης. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ρινοπλαστικής απαιτείται εκλέπτυνση της κορυφής άλλοτε άλλου βαθμού αν θέλουμε να έχουμε άριστα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όμως ότι η πλαστική της κορυφής αποτελεί το δυσκολότερο κομμάτι της ρινοπλαστικής.   

Φωτ. 6α. Εδώ βλέπετε την φαρδιά κορυφή της μύτης και την απόκλιση προς τα δεξιά πριν την επέμβαση και την εκλέπτυνσή και τον πλήρη ευθιασμό της  μετεγχειρητικά. Οι γραμμές δείχνουν ότι η μύτη πλέον καταλαμβάνει το κεντρικό 1/5 του πλάτους του προσώπου που αποτελεί την ιδανική αναλογία.

Φωτ.6 β. Εδώ στην λοξή φωτογραφία μπορείτε να δείτε την εκλέπτυνση αλλά και την ελαφριά ανύψωση της κορυφής πράγμα που ήταν το ζητούμενο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι προσδοκίες της ασθενούς πραγματοποιήθηκαν απολύτως γιατί ήταν ρεαλιστικές.

Επιτυγχάνουμε:

γ). Την ιδανική προβολή της κορυφής της μύτης. (Φωτ.7,8)

Η προβολή της κορυφής της μύτης αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τμήμα της που πρέπει να αποκαταστήσουμε ώστε να επιτύχουμε ικανοποιητικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Η προεξέχουσα υπερ-προβάλλουσα κορυφή της μύτης αποτελεί μια άσχημη κατάσταση και δημιουργεί μεγάλη δυσμορφία (φωτ. 7). Μπορεί να δημιουργηθεί από υπερ-ανάπτυξη των επί μέρους ανατομικών στοιχείων της μύτης, διαφορετικών κάθε φορά. Μεγάλη δυσμορφία επίσης προκαλείται και από την πεσμένη κορυφή της μύτης (φωτ. 8).  

Είναι πολύ σημαντικό -ίσως το σημαντικότερο- το να αποκαταστήσουμε σωστά την κορυφή χωρίς να την καταστρέψουμε. Απαιτούνται λεπτές κινήσεις και σεβασμός στους ιστούς που συναντούμε. Το νυστέρι και το ψαλλίδι από εργαλεία που βοηθούν το έργο μας μπορεί να αποβούν καταστροφικά αν δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με λεπτότητα, ευελιξία και δεξιοτεχνία. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην ακουμπήσουμε την κορυφή της μύτης. Το τίμημα είναι πολύ ακριβό και δύσκολα μπορούμε να αποκαταστήσουμε μύτη της οποίας έχει καταστραφεί η κορυφή από προηγούμενη επέμβαση.

Φωτ. 7. Εδώ φαίνεται η κακή προβολή της κορυφής της μύτης ( υπερ-προβάλλουσα κορυφή  -over-projectionnose) πριν την επέμβαση, σχηματικά η ιδανική προβολή και το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα που αγγίζει την ιδανική προβολή σ’ αυτή την δύσκολη μύτη. Το πρόβλημα εδώ προέκυψε από την υπερ-ανάπτυξη του ρινικού διαφράγματος, της ΠΡΑ, των πτερυγιαίων χόνδρων κλπ. Βλέπετε στην μετεγχειρητική φωτογραφία την σωστή σύγκλιση του στόματος και την βελτίωση του άνω χείλους μετά την αποκατάσταση της μύτης.

Φωτ. 8 Εδώ φαίνεται η κακή προβολή της κορυφής της μύτης πριν την επέμβαση (πτώση της κορυφής) και η σωστή προβολή μετεγχειρητικά με την ανύψωση της κορυφής και την αφαίρεση του ύβου. Εδώ η πτώση της κορυφής της μύτης είναι συγγενής και δεν οφείλεται στην προηγηθείσα επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα στην οποία είχε υποβληθεί από άλλο χειρουργό. Ο ευθιασμός του ρινικού διαφράγματος ήταν σωστός όμως ο ασθενής εξακολουθούσε να μην αναπνέει. Η αποκατάσταση με την ρινοπλαστική ήταν η ενδεδειγμένη στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Επιτυγχάνουμε:

δ) Την αποκατάσταση της μεγάλης και καμπουρωτής μύτης. (φωτ. 9,10)

Η μεγάλη μύτη απαιτεί πολύ δύσκολη ρινοπλαστική για να διορθωθεί. Ο χειρουργός πρέπει να είναι πολύ έμπειρος και να κατέχει όλες τις σύγχρονες τεχνικές για να μπορέσει να μικρύνει αρμονικά όλες τις περιοχές της μύτης.  Η δημιουργία τέλειου φυσικού προσώπου που δεν φαίνεται χειρουργημένο απαιτεί χειρουργό – καλλιτέχνη. Η τέχνη και η επιστήμη  (Rhinoplasty: TheArtandtheScience ) που χρησιμοποεί σαν τίτλο του βιβλίου του ο  EugeneTardy,  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος,  εδώ συναντώνται. Εάν δεν έχεις την ικανότητα να οραματιστείς εκ των προτέρων το ιδανικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατόν να το επιτύχεις.

Φωτ. 9 α,β. Εδώ βλέπουμε στην αριστερή και την δεξιά profile προβολή την εντυπωσιακή αλλαγή στο πρόσωπο της χειρουργημένης. Η μεγάλη, καμπουρωτή και με δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας μύτη που βλέπουμε πριν την επέμβαση αποτελεί παρελθόν. Βλέπετε μετεγχειρητικά μια τέλεια μύτη αρμονικά δεμένη με τα υπόλοιπα μόρια του προσώπου. Η ασθενής χαμογελά και είναι απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

Φωτ. 10 α. Εδώ βλέπουμε στην αριστερή profile προβολή την εντυπωσιακή αλλαγή στο πρόσωπο της χειρουργημένης με την μεγάλη μύτη.

Φωτ. 10 α,β. Εδώ, στην δεξιά profile προβολή φαίνεται επίσης το άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Επιτυγχάνουμε:

ε) Την αποκατάσταση της κακώς χειρουργημένης μύτης. (φωτ.11,12, 13).

Τα προβλήματα μετά την ρινοπλαστική θα είναι πολλά και ποικίλα, αν δεν:

Α) Αξιολογήσουμε σωστά τον ασθενή προεγχειρητικά. Αυτό σημαίνει 1) Να τον εξετάσουμε προσεκτικά στο εσωτερικό της μύτης και να καταγράψουμε με το ενδοσκόπιο όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο ρινικό διάφραγμα, στις κόγχες κλπ. 2) Να ψηλαφήσουμε εξωτερικά όλες τις ανατομικές περιοχές της μύτης (πτερυγιαίους χόνδρους, ύβο κλπ).  3) Να εξετάσουμε – ψηλαφήσουμε το δέρμα της μύτης. Το πολύ παχύ και το πολύ λεπτό δέρμα δεν είναι καλοί προγνωστικοί παράγοντες. 4) Να συζητήσουμε μαζί ώστε να καταλάβουμε τις προσδοκίες του από την επέμβαση και να δούμε αν αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν. 5) Να φωτογραφίσουμε τον υποψήφιο σε όλες τις προβολές, τουλάχιστον επτά (πρόσθια, 2 λοξές, 2 profile, βασική και skyline). 5) Να επεξεργασθούμε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή ώστε να καταλήξουμε στο επιδιοκώμενο-επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι εφικτό στις profileπροβολές. 6) Να πάρουμε ένα ιατρικό ιστορικό και να ρωτήσουμε αν υπάρχουν άλλα προβλήματα υγείας που πιθανόν δεν επιτρέπουν να γίνει η επέμβαση (αιμορραγική διάθεση, αναπνευστική ανεπάρκεια κλπ).

Β) Κάνουμε τον απαραίτητο προεγχειρητικό εργαστηριακό έλεγχο (Εξετάσεις αίματος, α/α, θώρακος, ΗΚΓ και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο σε κάθε περίπτωση)

Γ) Συνεργαζόμαστε με έμπειρο και εξειδικευμένο σε ΩΡΛ περιστατικά αναισθησιολόγο και δεν χειρουργούμε σε καλά οργανωμένο κέντρο.

Δ) Είμαστε εξειδικευμένοι και έμπειροι. Το «γνώθι σαυτόν» του χειρουργού είναι αναγκαίο όπως άλλωστε σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και γενικά στην ζωή. Όσον αφορά την ρινοπλαστική, αν δεν είσαι ενήμερος του τι γνωρίζεις, θα προδωθείς, γιατί τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν αφορούν το κέντρο του προσώπου και δεν κρύβονται. Ειδικά στην χειρουργική της κορυφής πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όσο καλό μπορούμε να κάνουμε σε έναν χειρουργημένο μετά την επιτυχημένη επέμβαση, άλλο τόσο κακό και ακόμα περισσότερο μπορούμε να του κάνουμε μετά από μια αποτυχημένη επέμβαση.  

Μερικές περιπτώσεις αποτυχημένων επεμβάσεων που ευτυχώς διορθώθηκαν με επιτυχία παρουσιάζονται πιο κάτω. Πολύ περισσότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε στο www.kolliasrhinoplasty.gr

Φωτ.11 α. Φαίνεται πριν την επέμβαση η φαρδιά ράχη της μύτης (openroofdeformity) λόγω μη επιτυχημένων οστεοτομών από  άλλο χειρουργό. Η μύτη δεν έκλεισε σωστά μετά την αφαίρεση του ύβου. Βλέπουμε την αλλαγή στο πρόσωπο της χειρουργημένης μετά την διορθωτική επέμβαση ( revision ρινοπλαστική).

Φωτ.11.β. Εδώ στην λοξή – profile προβολή της ίδιας ασθενούς, φαίνεται η πεσμένη κορυφή, όπως και η καθίζηση της χόνδρινης ράχης, μετά την αποτυχημένη επέμβαση του άλλου χειρουργού. Το καλό ήταν ότι δεν είχε καταστραφεί η κορυφή και έτσι ήταν δυνατή η αποκατάσταση, όπως βλέπετε στο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Φωτ. 11γ. Εδώ στην δεξιά profile προβολή της ίδιας ασθενούς, φαίνεται καλύτερα η καθίζηση της χόνδρινης ράχης, και η πεσμένη κορυφή  μετά την αποτυχημένη επέμβαση και το άριστο τελικό αποτέλεσμα μετά την διορθωτική επανεπέμβαση.

Φωτ.12α. Πρόσθια προβολή. Φαίνεται η μακριά μύτη με την πεσμένη κορυφή στην προεγχειρητική φωτογραφία μετά την αποτυχημένη ρινοπλαστική άλλου χειρουργού. Μετεγχειρητικά βλέπουμε την όλη αλλαγή στο πρόσωπο της χειρουργημένης. Η μύτη έχει μικρύνει, έχει ανυψωθεί και έτσι έχει βελτιωθεί όλο το πρόσωπο. Πραγματικά για την αξιολόγηση του αποτελέσματος δεν πρέπει να «ψιλολογούμε» και να ψάχνουμε για ασήμαντες λεπτομέρειες στην μύτη, αλλά να κοιτάμε το πόσο βελτιώθηκε το πρόσωπό μας συνολικά και το πόσο βελτιώθηκε η αναπνοή μας. Δηλ. πρέπει να κοιτάμε όλο το «όμορφο δάσος» και όχι αν ένα μεμονωμένο δέντρο έχει μερικά ξερά φύλλα .

Φωτ. 12 β. Και στην προβολή αυτή -δεξιά λοξή- φαίνονται περίπου τα ίδια πράγματα όπως και στις φωτ. 11,12 α. Μετά την αποτυχημένη επέμβαση άλλου χειρουργού προέκυψε καθίζηση της ράχης και πτώση της κορυφής. Η επιτυχημένη revision ρινοπλαστική άλλαξε προς το καλύτερο και την εμφάνιση και της διάθεση της χειρουργημένης

Φωτ. 13 α. Εδώ βλέπετε πόσο πέφτει η κορυφή της μύτης όταν την πιέζουμε με το δάχτυλο στην προεγχειρητική φωτογραφία (μετά την αποτυχημένη επέμβαση άλλου χειρουργού στο ρινικό διάφραγμα) και την αντοχή στην πίεση μετά την επανεπέμβαση.

Φωτ.13 β. Φαίνεται η πεσμένη κορυφή της μύτης και η δημιουργία του ψευδο-ύβου μετά από κακή επέμβαση στο ρινικό διάφραγμα.  Εδώ ο προηγούμενος χειρουργός είχε εφαρμόσει παλιότερη τεχνική κατά την οποία αφαιρούσαν μεγάλα χόνδρινα τμήματα από το ουραίο διάφραγμα με αποτέλεσμα να πέσει η μύτη μετά από λίγο καιρό. Η διόρθωση στις περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολη και απαιτείται η χρήση χόνδρινων αυτομοσχευμάτων. 

Αυτού του τύπου αποτυχημένες ρινοπλαστικές είναι συχνές όταν ο χειρουργός όπως ανάφερα και προηγουμένως δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν έχει και τις ικανότητες -δεξιοτεχνία και εμπειρία- ώστε να επιτελέσει σωστά όλα τα βήματα της επέμβασης για να μην έχει αποτυχημένα αποτελέσματα. Όμως, στις περιπτώσεις αυτές πραγματοποιήθηκε η διόρθωση διότι δεν υπήρχε εκτεταμένη καταστροφή των ιστών.

Βέβαια μικροπροβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν και από αστάθμητους παράγοντες  όπως η πίεση του γύψινου νάρθηκα ή η δημιουργία κοκκιωμάτων κλπ, αλλά αυτά ο έμπειρος χειρουργός μπορεί εύκολα να τα διορθώσει.

Μπορείτε να δείτε στο www.kolliasrhinoplasty.gr τα πάντα για την λειτουργική ρινοπλαστική όπως και πλήρη σειρά φωτογραφιών με όλες τις δυσμορφίες της μύτης.

Συμπερασματικά  θα έλεγα ότι η Λειτουργική Ρινοπλαστική ή Ρινο-διαφραγματο-πλαστική είναι μια πολύ σπουδαία επέμβαση που όταν εφαρμόζεται σωστά, δίδει εντυπωσιακά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Οι χειρουργημένοι απαλλάσονται: 1ον) από την ρινική αναπνευστική δυσχέρεια και όλα τα συνεπακόλουθα (ρινοκολπίτιδες, φαρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες, ωτίτιδες, ροχαλητό κλπ) και  2ον) από την δυσμορφία του προσώπου που τους προκαλεί μειωμένη αυτοπεποίθηση και  αυτοεκτίμηση.  
Η προεγχειρητική εξέταση-αξιολόγηση όπως ακριβώς αναφέρθηκε κρίνεται επιβεβλημένη.
Ο συνδυασμός της σωστής επιλογής του χειρουργού και η παρουσία υποψηφίου που βλέπει το πρόβλημα με «ρεαλισμό» και όχι με “unrealisticexpectations” αποτελούν τους κυριώτερους παράγοντες για την επιτυχία της επέμβασης. Οι υποψήφιοι που θέλουν να φτιάξουν την μύτη τους γιατί πιστεύουν ότι θα επιλυθούν όλα τους τα τυχόν κοινωνικά προβλήματα, ή επειδή θέλουν να γίνουν σαν το είδωλό τους (ηθοποιό κλπ) πρέπει να αποκλείονται και να μην χειρουργούνται, γιατί κανένα εξ αυτών των προβλημάτων τους  δεν πρόκειται να επιλυθεί όσο καλά και αν γίνει η επέμβαση.

Main Description
2905211
Main Description
2905215

Τελευταία άρθρα από τον Κόλλια Παναγιώτη (Χειρουργό ΟΡΛ)

Vertical Image Area
2905216

Σύγχρονη λειτουργική ρινοπλαστική

- Γράφτηκε από: Κόλλιας Παναγιώτης

______

Με τον όρο Λειτουργική Ρινοπλαστική εννοούμε την επέμβαση με την οποία μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα της μύτης είτε αυτά αφορούν την…

Main Description
2909003
Space
2905212
Footer
2904356

ORL ATHENS CLINIC
ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Μαραθώνος 1, Αθήνα - 10475
Τηλ.: 210 5234432
Fax.: 210 5238405
Email: karrasclinic@gmail.com
Follow :
  

© 1974-2023 ORL ATHENS CLINIC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 008384601000

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο της κλινικής Καρράς ORL ATHENS CLINIC είναι γνωστό ανάμεσα στους συναδέλφους ΩΡΛ , αφού ήταν και συνεχίζει να είναι ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που βοήθησε και ακόμη βοηθά ασθενείς σε όλες τις δύσκολες κοινωνικές συγκυρίες στην πάροδο των χρόνων.